Diamentowy Medal online II


Uwaga ważne: W związku z licznymi prośbami zawodników związanymi z sytuacją epidemiologiczną i trudnościami dot. przygotowań na międzynarodowy konkurs o Diamentowy Medal, mamy dobrą wiadomość, dla osób które martwiły się o kwestie organizacyjne :

wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń solo, duo, trio do 21 listopada

 

Transmisja konkursu

 

5.12.2020r. (sobota ) godz.14:30 - odpalcie transmisję online

 

 

 

 

Zapraszamy!

Turniej O Diamentowy Medal

 

Zapraszamy naszych przyjaciół i klubowiczów – weź udział i walcz o Diamentowy Medal!
Już wkrótce ruszają zapisy!
Gdzie? W internecie!
Kiedy? 5.12.2020r. (sobota ) godz.14:30 - odpalcie transmisję online i wspólnie czekajmy na wyniki! Link do transmisji podany będzie na naszej stronie www.ladyacademy.szkola.pro

 

CELE KONKURSU
1.Integracja środowiska tanecznego
2.Popularyzacja tańca sportowego w nowatorski sposób, jako formy rozwoju sportowego i artystycznego
3.Wymiana doświadczeń tancerzy
4.Propagowanie form zdrowej rywalizacji
5.Zachęcenie do pracy w nietypowych warunkach i przestrzeni domowej spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-
6. Turniej skierowany jest dla wszystkich dzieci niezależnie od poziomu i wieku, a jego celem jest przede wszystkim motywacja dzieci, praca nad sobą, wymiana doświadczeń, a co szczególnie ważne dla początkujących forma online jest mniej "stresująca" i pozwala na pozytywne rozpoczęcie przygody ze startami indywidualnymi.

7.Wyłonienie mistrzów w kategoriach wiekowych, poziomach zaawansowania i tańcach.

8.Promocja rywalizacji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich tancerzy spragnionych tanecznych wyzwań i rywalizacji w duchu fair-play! Okres przymusowej izolacji społecznej, która związana jest z ochroną obywateli przed pandemią, nastał właśnie w momencie, gdy większość z Was, po wielomiesięcznej ciężkiej pracy, szykowała się do pierwszych ważniejszych zawodów w tym sezonie.

 

TYTUŁ DIAMENOTWEGO TANCERZA!
Spośród wszystkich uczestników turnieju, sędziowie wybiorą najlepszego!

 

Zasady udziału są bardzo proste! Instrukcja poniżej:
Zapoznaj się z regulaminem turnieju. Wszyscy uczestnicy przystępujący do konkursu akceptują jego zasady. Tancerze zgłaszają chęć udziału w swoim klubie tanecznym i za jego zgodą. Uczestnik musi nakrecić filmik na którym tańczy swoją choreografię solową/ duo/ trio/zespół.Uczestnik wysyła swój filmik na podany przez organizatora adres w określony w regulamienie sposób i dokonuje wskazanej opłaty startowej, która jest bezzwrotna. Nie dopuszczamy nagrań z zawodów. Odpalcie transmisję online i wspólnie czekajcie na wyniki! Nagrody wg hojności sponsorów będą kierowane do miejsc medalowych 1-3 i dostarczne osobiście/ pocztą/ w miarę możliwości w formie e-mail, oraz vouchery, kody w formie maila. Ewentualne nagrody rzeczowe do odebrania w klubach na zajęciach zajęć, ewentualnie wysyłka do klubów (postaramy się przekazywać nagrody w formie elektronicznej już w miarę możliwości do 14 dni roboczych). Na nasz turniej należy przygotować prezentacje do 1.30s (możliwość w acrosolo do 1min)-( video nie może być przycinane, montowane) lub zespoły do ok 2min 30 s Więcej rad dot. wideo przeczytasz też poniżej.

 

Uwaga - nasi klubowicze mają możliwość nakręcenia video zespołów na sali gimnastycznej w wyznaczonym terminie. Soliści, duety również i video może być wówczas przekazane bezpośrednio do bazy video konkursowych. Zawsze obowiązują jednak karty zgłoszeń do trenera wraz z opłatą startową.

 

 Dla zespołówz miejsc podium przygotowaliśmy dyplom i medale, dla solistów i duetów z miejsc 1-3 medale, dyplomy i upominki wg hojności sponsorów.  Naszym parterem jest myslenice.pl

 

 

 

Planowane kategorie taneczno-gimnastyczne (dziecko może wziąć udział w kilku) to:


1.taniec artystyczny (z el. jazzu, gimn art. z przyborem lub bez itd),


2.show (prezentacje typu aerobikowego, z el.siłowymi, kalisteniki, acro itd - tu podział na dwie podkategorie
„PRO”- czyli opracowane z trenerem jeszcze na sali przed pandemią i
„SILVER” tworzone przez dziecko samo, więc można wziąć udział w obu),


3. cheerleaders (możliwy podział na dwie:
„acro”
( z armmotion, akrobatyką, tumblingiem) oraz


„dance” (kat. gdzie większą uwagę niż gimnastyka i akrobatyka przywiązuję się do tańca – dance jest kategorią bardziej taneczną z miarę możliwości wykorzystaniem pomponów i ich pracy-przerzutami, wyrzutami, więcej elementów tanecznych, z możliwością gimnastyki i akrobatyki lecz nie mogą one przeważać tańca z pomponami). Można wziąć udział w obu.

 

Planowane kategorie wiekowe (wiek liczony rocznikowo np. rok ur. 2010 – 10 lat):
-do 8 lat
-9-10
-11-12
-13-14
-15-16
-powyżej 16 lat

Zgłoszenia: karty zgłoszenia do pobrania na www.ladyacademy.szkola.pro w zakładce konkursu on-line na dole strony w postaci elektronicznej:

 

  • NASI KLUBOWICZE - PROSIMY O DOSTARCZENIE KART ZGŁOSZENIA DO TRENERÓW WRAZ Z OPŁATĄ STARTOWĄ (istnieje możliwość nagrania solo, duo naszych klubowiczów na sali gimnastycznej , oraz zespołów wg daty ustalonej z trenerem - przygotowanie stroi itd.)
  • Osoby startujące z innych klubów - karta zgłoszenia w formie wydruku/zdjęcia z podpisem akceptacji zasad regulaminu prosimy wysłać w załączniku na adres mailowy wraz z video i potwierdzeniem przelewu lady.fitnessturniej@interia.pl

 

Istnieje możliwość przysłania video przez whatsup na nr (POL +48) 509699252, inne formy nie będą uwzględniane, ani pobierane.

 

Ostateczny termin zgłoszeń:  27.10.2020r. Godz. 22:00 – po terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane

 

Opłaty startowe: należy dokonać najlepiej nasi klubowicze bezpośrednio do instruktora, osoby spoza klubu po kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu zgłoszenia

Zespoły: 15 zł/os

Inne- solo/duo: I prezentacja 20 zł, druga prezentacja 15 zł, każda kolejna prezentacja zawodnika 10 zł.

 

 

Organizator ma prowo łączenia kategorii.Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczestników solowych, duo/trio, zespoły w zależności od wieku i poziomu zaawansowania, a w niektórych kategoriach także według tego czy dziecko opracowało choreografię samo czy cała/większość układu była opracowana  na sali gimn. z trenerem. Ma to na celu wyrównanie szans uczestników, tak aby w różnych kategoriach mogły startować z dużymi szansami dzieci amatorsko, początkujące i zaawansowane.

 

Wsparcie rodziców będzie tu zwłaszcza dla maluszków bardzo ważne. Proszę zadbać o dobrą słyszalność i jakość dźwięku, oraz miłe dla oka wrażenie wizualne, widoczność cały czas całej sylwetki, najlepiej wideo w pozycji poziomej jeśli nagrywane tel. (najlepiej mp4) bez zmiany pozycji telefonu/aparatu w trakcie nagrania.  Najlepszą jakość uzyskuje się gdy uczestnik nagrania jest w miarę blisko, ale widoczna jest przez cały czas cała sylwetka oraz ewentualnie w razie słabszej jakości słyszanej muzyki radzimy ją podłożyć samodzielnie w programie. Jeśli uczestnik nagrania był za daleko można wykadrować video. 

 

KRYTERIA OCENIANIA •walory opracowania choreograficznego, •poziom techniczny prezentacji (oceniany jest taniec, nie jakość nagrania oraz warunki przestrzenne) •zgodność choreografii z techniką taneczną •dobór muzyki, •stopień trudności i poprawność wykonanych elementów, •ogólny wyraz artystyczny, •dobór repertuaru i kostiumu do wieku uczestnika, walory artystyczne i wizualne.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I RODO
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu tanecznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) •Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Lady Fitness przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a przesłany film konkursowy zostanie wyświetlony publicznie . Wizerunek artystów będzie upubliczniony w trakcie relacji na żywo. •Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kwestie zdrowotne wynikające z prygotowywania video (np. elementy gimnastyczne, akrobatyczne). Uczestnicy konkursu oświadczają iż nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkursie a w przypadku osób niepełnoletnich decydują opiekunowie prawni, rodzice . OBOWIĄZEK INFORMACYJNY INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU HOME MADE ORAZ RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓWNa podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest Lady Fitness ul Ujejskiego 155, Myślenice, 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email. 3. Dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia do konkursu w tym jego wizerunek przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach: - organizacji konkursu tanecznego - promocji konkursu tanecznego - wyświetleniu prezentacji uczestnika na profilu Facebook oraz Instargram w trakcie relacji na żywo oraz platformie tansmisji 4. Odbiorcą danych osobowych będą: Członkowie zaangażowani bezpośrednio w organizację konkursu , obsługujący pocztę elektroniczną i profile w mediach społecznościowych , trener - sędziowie konkursu - podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące LF 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 6. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące prawa: •prawo żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Stowarzyszenia potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO •prawo żądania ich sprostowania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Stowarzyszenia niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. •prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Stowarzyszenia niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO •prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO •prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. •Stowarzyszenie zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Stowarzyszeniu nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań. •Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania). LF może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku. 9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie: •art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi •art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią 10. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. Dane mogą być także wykorzystywane do celów wydania nagród. Uczestnicy konkursu i ich prawni opiekunowie biorąc udział konkursie akceptują regulamin konkursu i fakt przedstawienia video, imienia nazwiska, klubu , wizerunku i umiejętności nagranych na video i okoliczności z tym związanych w udostępnionej transmiji koniecznej do przeprowadzenia oceny konkursowej. 11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na konkurs taneczny oraz jego organizacji oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne. 13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika.

Nazwa diamentowy medal dotyczy medalu z emblematem grafiki diamentu. Uczestnicy posiadają prawo do wykorzystania utworów tanecznych.

 

Zakazuje się wykorzystywania wizerunku innych uczestników, oraz ultrwalania , używania jakichkolwiek materiałów w związku z turniejem bez zgody organizatora.

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-o-diamentowy-medal

KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE DODANA PO 5 MAJA