Czekamy na możliwość zorganizowania kolejnej GALA TAŃCA Lady Fitness - informacje o edycji 2019!


Kliknij aby powiększyć

 

 

 

Już 15 czerwca 2019 zapraszamy Państwa wraz z rodzinami na taneczne święto!
W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20 na sali widowiskowej mieszczącej aż 392 widzów
odbędzie się przegląd form: fitness gimnastyczny, acro solo, cheerleaders, show dance, tańca nowoczesnego i współczesnego.

 

Ważne informacje:

- Zapisy u instruktorów (którzy mają bezpośredni kontant z organizatorami) w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2019.  Każdy zawodnik po opłaceniu licencji i opłasty startowej swoich prezentacji ma prawo do wejścia na teren obiektu, wraz ze swoimi gośćmi.

- Wycofanie z rywalizacji nie powoduje zwrotu kosztów.

- Ostateczny program zostanie ogłoszony i zatwierdzony po zamknięciu zapisów i list startowych - wstępnie przewiduje się bloki taneczne trwające od godziny 8:30 do godz.14. Dla zawodników na podium przewidziano dyplomy, oraz medale (nagrody według hojności sponsorów).

 

 

Podczas Gali trwać będzie LOTERIA:
   Zawodnicy jak i goście mają szansę wygrać m.in. przejażdżkę ekskluzywnym samochodem sportowym, vouchery do restauracji, nagrody rzeczowe oraz usługi pielęgnacji ciała.

 

Wybieramy MISS:
Jury spośród wszystkich zawodniczek typować będzie najsympatyczniejszą tancerkę, odznaczającą się nie tylko prezencją sceniczną, ale godnym naśladowania zachowaniem i umiejętnościami.

 

Cel imprezy

  • popularyzacja form tanecznych i gimnastycznych
  • rozwój zespołów tańca nowoczesnego, show i cheerleaders
  • wzbogacanie dotychczasowej wiedzy
  • konfrontacja dorobku tancerzy
  • wymiana pomysłów i doświadczeń
  • krzewienie kultury fizycznej i właściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży

 

1. Zasady uczestnictwa

  • w imprezie biorą udział zespoły, miniformacje, soliści, duety bądź trio
  • każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu gali, obiektu w którym się znajduje, regulaminowego korzystania ze sprzętów, przestrzegania zasad BHP. Prawa autorskie dot. używanych utworów muzycznych spoczywają po stronie delegujących klubów/trenerów. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowym w celach organizacyjnych, a wizerunek może zostać wykorzystany do celów markietingowych i dokumentacyjnych.  Organizatorzy ani instruktorzy nie ubezpieczają dzieci ani nie sprawują nad nimi opieki w dniu gali.
  • na czas trwania gali osobami odpowiedzialnymi za zawodników są rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie sprawuje opieki, nie zapewnia ubezpieczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu. Wszelkie wyrządzone szkody pokrywają uczestnicy gali lub ich opiekunowie prawni.
  • jak podczas każdej imprezy tanecznej rejestracja uczestników odbywa się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego (wypełnia instruktor) oraz opłat przy zapisie do instruktora. Każdy zawodnik powinien być zgłoszony do swojego instruktora. Opłaty rejestracyjno-startowe należy wnieść bezzwrotnie do instruktora w dniach przyjmowania zapisów (w innym przypadku zespół lub zawodnik nie jest dopuszczony do udziału w rywalizacji).

         Wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśnia Anna Simsak tel. 509699252

 

2. Przegląd rozgrywany będzie w dywizjach:
1. Cheerladers (miniformacje, zespoły, duety/trio, solo)
2. Show Dance (miniformacje, zespoły, duety/trio, solo)
3. Taniec nowoczesny (minifromacje, zespoły, duety/trio, solo)

4. Fitness gimnastyczny (solo)

5. Taniec nowoczesny (miniformacje, solo, duo/trio/zespoły)

6. Taniec współczesny (miniformacje, solo, duo, trio, zespoły)

 *sędziowie mogą zadecydować o utworzeniu kategorii miniformacja - 4-8 osób.

*sędziowie mogą zdecydować o łączeniu niektórych kategorii np. duety z trio

*istnieje możliwość podziału kategorii dodatkowo na D - debiut, P - początkujący, Ś- średniozaawansowany, Z- zaawansowany

 

3.Kategorie wiekowe oraz liczebność wg konkurencji:
Zespół: od 7-30 osób
Duet/trio: od 2 do 3 osób
Solo: 1 osoba

*miniformacja 4-8 osób

 

Decydujący jest rok osiągnięty w roku organizowania gali:
- przedszkolaki - wiek do lat 8
- mini – wiek 8-11
- juniorki – wiek 12-16
- seniorki – wiek 14-29
- senior silver- wiek 30-49 lat

 

Występy solowe kat. taneczne:

-przedszkolaki - wiek do 8 lat
-mini 8-11 lat
-junior 12-16
-senior od 14 lat

 

Występy solowe kat. akrobatyczne tj. fitness gimnastyczny: ze względu na bardzo duże różnice i możliwości dzieci wynikające z wieku, kategorie rozgywane są co rok np. kategoria 8 lat, kategoria 9 lat, kategoria 10 lat itd.

 

W formacjach solowych (solo, duo-trio, mini) wiek zawodniczek musi być zgodny z kategorią. W ramach jednej dużej grupy dopuszcza się udział młodszych zawodniczek lub starszych zawodniczek do 30%. Limit wieku nie może jednak przekroczyć więcej niż jednej kategorii. Ilość zawodniczek młodszych nie jest ograniczona, jednak sędziowie biorą pod uwagę możliwości i rozwój pscyhofizyczny tancerzy wpływający na wrażenie artystyczne. Ze względu na przenikanie się kat. wiekowych jedna zawodniczka może brać udział w odmiennych kat. wiekowych w konkurencji solo bądź duo/trio niż zespołowej. Zawodniczka ma prawo do występowania w każdej dywizji w jednym zespole tzn. nie może zatańczyć np. w dwóch zespołach/duetach czy trio dywizji cheerleaders lub dwóch zespołach show. Może natomiast zatańczyć np. w kat. solo, duo/trio dywizji cheerleaders i zespole dywizji cheerleaders oraz np. solo/duo/trio/ zespole innej dywizji np. show.

 

4. Każdy podmiot zgłaszając organizatorowi listę startową z danymi personalnymi swoich członków
zobowiązany jest podać dane pełnoletniej osoby/osób, która w trakcie przeglądu będzie oficjalnym przedstawicielem (kierownikiem) podmiotu (1-2 rodziców lub instruktor z każdego zespołu) (ustalonych na wcześniejszym zebraniu instruktora z rodzicami). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kategorii w przypadku zbyt małej ilości zawodników lub zmian regulaminowych.
4a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę w czasie trwania
turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników.
4b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem,
4c. Przy wejściu na halę będzie miała miejsce obowiązkowa rejestracja zawodników. W trakcie rejestracji (powinien być zebrany cały zespół) zawodnicy mogą być weryfikowani na podstawie karty zgłoszeniowej (dostarczonej wcześniej przez instruktora) oraz dokumentu ze zdjęciem. Każdy zawodnik po uiszczeniu opłaty rejestracyjno-startowej. Trenerzy są naszymi gośćmi.

 

5. Rekwizyty i czas trwania prezentacji tanecznej:
W dywizji cheerleaders – każdy uczestnik ma 2 pompony, które może odkładać na nie więcej niż 8 taktów. W dywizji show- obowiązkowe jest użycie minimum jednego rekwizytu – ilość rekwizytów pozytywnie wpływa na odbiór prezentacji. Nie wolno używać elementów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, używać dymów, laserów, ognia, wody itp. (po prezentacji parkiet ma pozostać czysty i gotowy na kolejny występ). Można używać elementów scenografii, nie powinno się jednak pozostawać bez rekwizytu więcej niż 8 taktów, a wszystkie przedmioty na scenie powinny być powiązanie z choregorafią – nie pozostawać bez związku z tematyką prezentacji. W kategorii tańca nowoczesnego dozwolone jest użycie drobnych przyborów odzwierciedlających charakterystyczny styl taneczny np. czapeczki z daszkiem. W kat. fitness gimnastyczny możliwe jest używanie rekwizytów.

 

Czas trwania prezentacji:
zespoły od 2min- 3min 30 sekund
solo od 1min – 1 min 30 s.
duo/trio – do 1min 30 s.

*miniformacje do 1min 30 s max 2 min

 

 


6. Rundy turnieju:
Cały zespół przed przystąpieniem do rywalizacji musi wstawić się do punktu „weryfikacji” - sprawdzana jest liczebność zespołu, wykrywane ewentualne niejasności wiekowe oraz zgodność strojów i wymogów bezpieczeństwa z przepisami.

 

Wyróżnia się dwie rundy: I Official Practise – Runda eliminacyjna (sprawdzanie poziomu zawodniczek i układu (elementy obowiązkowe, zabronione, muzyka dostosowana do wieku), zgodności z przepisami, ewentualne upomnienia lub dyskwalifikacja zespołu jeśli nie przestrzega regulaminu turnieju). W przypadku zakwalifikowania zespołu/duetu/solówki do finału, choreografie muszą być powtórzone w rundzie II Finał. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany organizacji którejś z rund. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie rozegrana tylko jedna runda o Finał. UWAGA: W edycji Gali 2019 planuje się rozegranie tylko jednej rundy!


7. Stroje, przygotowanie i wygląd zawodników:
- zawodnicy mają obowiązek występowania z jednakowych strojach scenicznych
- w dywizjii cheerleaders obowiązują spodnie, spódnice, uniformy i inne kostiumy z zakrytymi pośladkami. Pod spódnicę zawsze należy założyć spodenki. Niedozwolone jest użycie spodenek typu „hot pants”
- w kategorii cheerleaders należy zadbać by talia była zakryta w pozycji stojącej
- strój powinien być schludny, estetyczny i nie wyzywający. Nie powinien być uszyty z materiału przezroczystego zwłaszcza w okolicy bioder i klatki piersiowej. Części stroju mogą być koloru skóry. Zabrania się eksponowania bielizny osobistej.
- w dywizji cheerleaders zabrania się odpinania/zdjemowania elementów garderoby
- włosy sięgające dłużej niż ramiona powinny być ściśle spięte a każdy rodzaj biżuterii ściągnięty
- w przypadku nie stosowania do regulaminu jury i weryfikator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu
- uczestnik ma obowiązek używania obuwia (w tym napalcówki) nie powodującego uszkodzeń parkietu (zabronione są buty na obcasie)
- grzywka sięgająca do linii oczu powinna być spięta, można stosować tylko płaskie spinki do włosów, wszystkie opaski , ściągacze i inne powinny być dobrze przymocowane
- za odpinające się, spadające części stroju lub uczesania sędziowie ze względów bezpieczeństwa mogą skierować upomnienie
- uczestników zobowiązuje się do noszenia strojów turniejowych lub innych ubrań klubowych (np. dresy w momencie ceremonii otwarcia gali i oficjalnego zakończenia. Każdy uczestnik gali akceptuje udostępnianie swojego wizerunku w materiałach medialnych z tego wydarzenia.

 

8. Pomoce i opieka medyczna:
Podczas gali działać będzie oznaczony punkt medyczny.. Wszystkie pomoce medyczne powinny być jednak zgłoszone do koordynatorów zespołów i dalej do organizatorów. Wszelkie pomoce medyczne powinny być przymocowane tak by nie stwarzać zagrożenia, a okulary dopuszczalne są wyłącznie elastyczne. Każdy uczestnik gali biorący udział w rywalizacji ubezpiecza się na koszt własny i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.


9. Wszyscy uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. Po obowiązkowej rejestracji wyznaczona jest dla nich szatnia (organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione czy zaginione rzeczy). Każdy podmiot ma obowiązek punktualnego wstawiania się na miejsce rejestracji podanej przez organizatora, weryfikacji, rozgrzewki, rundy turnieju i zakończenia (w razie nie pojawienia się podmiotu istnieje możliwość dalszego wyłączenia z rywalizacji).


10. Zawodnicy prezentują się na parkiecie o powierzchni ok 10m na 12m – nie jest rekomendowane wychodzenia poza ten obszar. Wejście i zejście powinno nastąpić sprawnie i nie być elementem dodatkowej choreografii.O rozgrzewkę należy zadbać we własnym zakresie. Za  bezpieczeństwo  dzieci odpowiedzialni są opiekunowie prawni. W kat. fitness gimnastyczny rozłożona zostanie ścieżka gimnastyczna o wymiarach dł. 12m szer. ok 2,5m


11. Kierownicy zespołów (instruktor/rodzic):
- mają obowiązek przygotowania pełnej liczebności zespołu do rejestracji i weryfikacji strojów
- czuwać nad punktualnym i odpowiednim liczebnościowo wstawieniem na rejestrację, rozgrzewkę, weryfikację, rozdanie nagród
- mogą być poproszeni na odprawę kierowników – czyli krótkie spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem gali
- powinni nadzorować przygotowanie zespołów i dbać o poinformowanie organizatorów o zdarzeniach losowych, negatywnych zachowaniach np. kibiców lub zawodników
- odpowiadają za zachowanie swoich zawodników.


12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobór i użycie muzyki. Punktacja może być obniżana jeśli w muzyce używane są niestosowne słowa. Istnieje możliwość zażaleń z tytułu plagiatu choreografii w przypadku min.20 s ciągu ruchów (prawa autorskie choreografa).


13. Ocena i wymogi dot. choreografii:
- elementy akrobatyczne z rotacją bioder nad głową i braku kontaktu z podłożem są zabronione (oprócz aerial i front aerial). Partnerowania są dozwolone z trzymaniem podnoszonego aż do lądowania na parkiecie. Nie jest dozwolone wykonywania elementu z oderwaniem od podłoża nad innym zawodnikiem nie mającym kontaktu z podłożem. To samo dotyczy rotacji bioder. Nie dot. fitness gimnastycznego.
- nie rekomenduję się wykonywania skomplikowanych elementów gimnastyczno-akrobatycznych z przyborem w ręku (oprócz przewrotów). W kategoriach acro solo oraz fitness gimnastyczny dopuszcza się trudniejsze elementy gimnastyczno-akrobatyczne pod warunkiem że są one bezpieczne - za ich dobór odpowiada zawodnik.

 

Jury pod uwagę bierze:
- dobór repertuaru,
- choreografia i kompozycja,
- technika tańca (użycie np. elementów tańca klastycznego - piruetów)
- technika pracy z rekwizytem,
- podkład muzyczny,
- oprawa sceniczna i kostiumy,
- ogólny wyraz artystyczny i kontakt z publicznością.

Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom nagrody
oraz nominuje dziewczęta do udziału w rywalizacji o nagrodę Miss tańca.


14. Punkty ujemne w rundzie finałowej sędziowie mogą odjąć za:
- elementy niedozwolone w przepisach -5pkt
- przekroczenie muzyki o 10 s – 1 pkt, przekroczenie muzyki o 11 i więcej sekund -3pkt


15. Dyskwalifikacja możliwa jest gdy:
- liczba lub wiek zawodników się nie zgadza
- nieprzepisowe są stroje
- niesportowe jest zachowanie zawodników (osoby towarzyszące o niewłaściwym zachowaniu mogą zostać usunięte z turnieju)
- zdejmowanie lub zmianę stroju podczas turnieju
- zawodnik po upomnieniu nie stosuje się do regulaminu.


16. Loteria. Wylosowane vouchery można realizować zgodnie z ich przeznaczeniem na warunkach i w terminie ujętym przez ich sponsorów i po wcześniejszym kontakcie z nimi. Tylko nagroda główna – przejazd z kierowcą jako pasażer udostępnionymi w loterii samochodami  (w zależności od dostępności przez DG Auto) jest wykorzystany w dniu gali. Wszelkie szkody wynikłe z postępowania podczas jazdy i użytkowania pojazdu spowodowane przez działanie pasażera odpowiada on sam. Organizatorzy Gali nie odpowiadają i nie pośredniczą w realizacji voucherów. Przewidziano w sumie kilkanaście nagród w zależności od hojności sponsorów dot. m.in. usług pielęgnacyjnych ciała, gastronomii, motoryzacji.


17. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów podczas trwania turnieju.


18. Sprawy końcowe:
Organizator Lady Fitness

 

Miejsce i czas: 15 czerwca MOKiS Myślenice


 Ostateczny program zostanie podany po zamknięciu zapisów. Osoby biorące udział w wydarzeniu akceptują jego regulamin.

 

Opłaty startowo-rejestracyjne:

(pierwsza prezentacja) to 25zł/zawodnik

Kolejna prezentacja +15zł,

koszt od czwartej prezentacji i każdej kolejnej prezentacji +10 zł (np. występ zawodniczki w formacji: zespół 25zł+ duet 15zł + solo 15zł + miniformacja 10 zł itd. ).

 

 

Wszyscy instruktorzy lub kierownicy mają obowiązek dostarczenia do organizatorów podkładów muzycznych na nośniku usb do końca maja 2019.

 

Najlepsi tancerze w danych kategoriach otrzymają medale oraz drobne upominki w zależności od hojności sponsorów. Dla miss przewidziano osobne nagrody.

 

Wszyscy uczestnicy gali powinni przestrzegać Kodeksu uczestników turnieju i osób im towarzyszących:
1. Podlega się zakazowi posiadania i spożywania alkoholu, oraz przebywania osób pod jego wpływem na terenie obiektu.
2. Zawodnicy podlegają zakazowi posiadania i palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych w obiekcie sportowym i jego otoczeniu.
3. Podlegają zakazowi zażywania narkotyków i substancji uważanych za niedozwolone substancje w ruchu antydopingowym.
4. Podlegają zakazowi krytykowania słownie lub gestami członków, przedstawicieli, trenerów i kibiców zespołów będących ich rywalami w turnieju oraz krytykowania członków komisji sędziowskiej.
5. Podlegają zakazowi używania obraźliwego lub profanującego języka.
6. Uczestnicy zobowiązani są dostarczać pozytywnych przykładów zachowań, okazywać szacunek i kurtuazję dla oficjalnych przedstawicieli, trenerów sędziów i organizatorów turnieju, oraz prezentować dobre, sportowe zachowanie.
7. Członek zespołu powinien zachowywać się skromnie i godnie przyjmować porażkę.

 

Zapraszamy!

[pobierz] 0.1 MB kolejnosc-wystepow-w-blokach

Kolejność prezentacji konkursowych w podziale na bloki