Czekamy na możliwość kolejnego :)Mikołajkowy Przegląd Tańca


[pobierz] 0.1 MB kolejnosc-startowa-mikolajki-2019
kliknij aby powiększyć
[pobierz] 0.1 MB mikolajki

Plakat Mikołajki Lady Fitness 2019

Mikołajkowy przegląd taneczny to szansa zaprezentować swój
talent oraz podzielić się swoimi doświadczeniami twórczymi.

 

CELE:
wymiana osiągnięć twórczych i
doświadczeń scenicznych uczestników z rejonów Myślenic i okolic
popularyzacja twórczości młodych talentów;
promocja integracji;
nawiązanie kontaktów artystycznych pomiędzy zespołami i ich opiekunami;
zachowanie oraz rozwój tradycji narodowej, wzmocnienia kontaktów oraz nawiązanie
wzajemnej współpracy poprzez kulturę i twórczość;
doskonalenie umiejętności artystycznych, sportowych oraz podnoszenie kwalifikacji opiekunów zespołów
artystycznych.

 

TERMIN
14.12.2019 godz.10:00 SOK Sułkowice (dokładny program pojawi się po zamknięciu zgłoszeń po 11.11.2019)

KATEGORIE FESTIWALU

 

Uczestnicy prezentują się w kategoriach solowych do 90sekund oraz zespołach 1min 30s – 5 min - taniec (taniec z elementami gimnastyki, taniec narodowy, taniec klasyczny i estradowy, współczesny, fitness gimnastyczny, street dance i inne.);

 

WARUNKI:

Udział w przeglądzie jest bezpłatny, jednak zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od instruktorów zespołów do 11.11 (zawodnik i rodzic powinni potwierdzić chęć udziału w swoich instruktorów), natomiast choreografie w kategorii solo powinny być zgłaszane ostatecznie do 12.11 i zostać wcześniej sprawdzone przez instruktorów. Instruktorzy dostarczają do organizatora listę zespołów/solo wraz z opisem stylu prezentacji, wiekiem tańczącego oraz podkładem muzycznym do 12.11.2019.

Uczestnicy wydarzenia akceptują regulamin przeglądu i nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nim. Uczestnicy dojeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.Przekazującmuzykę trener/podmiot zgłaszający oświadcza, że posiada prawa autorskie do publicznego odtwarzania muzyki, którą przesyła dla prezentacji zespołu. Pozostają pod opieką rodziców. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, a w przypadku zniszczeń, uszkodzeń odpowiedzialność ponosi uczestnik/rodzic. Prosimy aby rodzice pojawili się wraz z dziećmi ok 40 min przed rozpoczęciem swojej kategorii – pełna rozpiska podana będzie po 15.11.2019.

 

KATEGORIE:
Solo/ zespoły ; szkolne/ trenujące w klubach
Podział ze względu na styl taneczny.
Podział ze względu na wiek i poziom zaawansowania: debiut, przedszkolaki, junior młodszy, junior, senior, maxi.

W zależności od ilości, wieku i zaawansowania uczestników program i kategorie zostaną zatwierdzone i ogłoszone po 15.11. Organizator ma prawo do zmian, łączenia, odwołania kategorii. Nie ponosi odpowiedzialności za dobór repertuaru oraz muzykę.

Ocena:
Ze względu na charakter przeglądu zachęcamy do nawiązywania w strojach/muzyce do atmosfery mikołajkowo-świątecznej.


Jury pod uwagę bierze:
- dobór repertuaru,
- choreografia i kompozycja,
- technika tańca (użycie np. elementów tańca klastycznego - piruetów)
- technika pracy z rekwizytem jeśli jest,
- podkład muzyczny,
- oprawa sceniczna i kostiumy,
- ogólny wyraz artystyczny i kontakt z publicznością.


Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom nagrody
oraz nominuje do udziału w rywalizacji o nagrodę Miss a.

Najlepsi zawodnicy w kategorii solo lub najlepsze zespoły otrzymają trofea sportowe lub drobne upominki.

Przypominany, iż strój powinien być tak skomponowany aby zakrywał pośladki.

 

Planowany harmonogram
UWAGA! muzykę w formacje mp3 zawodnik musi przesłać do 15.11.2018 na e-mail annasim@interia.pl – plik mp3 o nazwie: solo imię nazwisko wiek rocznikowo!

 

BLOK I godz. 10:00

program po zamknięciu list

 

 

Uwagi organizatorów:
*prosimy o przybycie ok 30-40 min przed danym blokiem w celu przygotowania i potwierdzenia obecności w zespołach
*czas poszczególnych części jest podany orientacyjnie, więc bloki mogą się przedłużyć
*po każdym bloku i naradzie jury ogłosi nagrody 1-3 miejsca w danych kategoriach. Po każdym bloku jury ogłosi Miss.

 

DOKŁADNA KOLEJNOŚĆ STARTOWA DOSTĘPNA BĘDZIE NA MIEJSCU